[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  18 Mawrth 2020 - 28 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  18 Mawrth 2020 - 28 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, St Asaph, LL17 0LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  18 Mawrth 2020 - 28 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  18 Mawrth 2020 - 28 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, Bridgend, CF35 5LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • COVID-19 a'ch Busnes - Hac Caredigrwydd Canolbarth Cymru
  24 Medi 2020 - 1 Hydref 2020, 19:00 - 21:00
  COVID-19 a'ch Busnes - Hac Caredigrwydd Canolbarth Cymru
  Focus Newtown Enterprise Hubs
  24 Medi 2020 - 1 Hydref 2020, 19:00 - 21:00
  ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP
  Cost: Am ddim

  MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

  Gweminar ar-lein - Hac Caredigrwydd Canolbarth Cymru

  A ydych yn frwd dros wneud gwahaniaeth yng nghanolbarth Cymru? A oes gennych syniadau i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol mewn ffyrdd cynaliadwy?

  Mae Hac Caredigrwydd Canolbarth Cymru yn ddigwyddiad wythnos o hyd a fydd yn dod â phobl ynghyd i feddwl am syniadau creadigol, datrys problemau, a dod o hyd i rai datrysiadau cynaliadwy i faterion cymdeithasol yn ein cymunedau.

  Nid oes angen i chi fod ag unrhyw brofiad o fusnes neu fenter gymdeithasol, dim ond angerdd i wneud gwahaniaeth a'r awydd i weithio gydag eraill i ddechrau prosiect newydd o'r dechrau.

 • Mid Wales Hack of Kindness
  24 Medi 2020 - 1 Hydref 2020, 19:00 - 20:00
  Mid Wales Hack of Kindness
  Canolfan Cydweithredol Cymru
  24 Medi 2020 - 1 Hydref 2020, 19:00 - 20:00
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  Are you passionate about making a difference in Mid Wales? Do you have ideas to tackle social problems in sustainable ways?

 • Lefel 3 ILM Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  28 Medi 2020 - 14 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  Lefel 3 ILM Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  Cardiff and Vale College for Business
  28 Medi 2020 - 14 Rhagfyr 2020, 09:00 - 17:00
  One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF
  Cost: O £0.00

  Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn berffaith i’r rheini sydd newydd ddechrau gweithio ym maes rheolaeth. Mae’r cymhwyster hwn sy’n canolbwyntio ar bobl wedi’i lunio i ddeall a datblygu sgiliau rheolaeth ac arweinyddiaeth.

  Mae lefel y Dyfarniad yn ddelfrydol i ymgeiswyr nad ydynt wedi cael llawer o hyfforddiant rheoli ffurfiol neu sy’n awyddus i roi sylw unwaith eto i’w sgiliau a thechnegau llunio, rheoli ac arwain tîm. Yn ogystal â chyflwyno dysgwyr i’r amrywiol arddulliau arweinyddiaeth, mae hefyd yn cynnwys sut mae ysgogi a grymuso eich tîm drwy ddatblygu perthnasoedd gwaith a dirprwyo’n effeithiol.