[ Neidio i Gynnwys ]

5 ILM Hyfforddi a Mentora

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £470.00

Mae’r Dystysgrif Lefel 5 yma mewn Hyfforddi a Mentora yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd eisiau gwella eu sgiliau hyfforddi a mentora a deall sut i ddatblygu diwylliant hyfforddi a mentora yn eu sefydliad. Bydd yn darparu’r adnoddau, y wybodaeth a’r hyder i hyfforddi pobl yn effeithiol yn y gweithle.

Bydd y cwrs yma’n helpu unigolion i ddeall beth sydd eiangen i fod yn hyfforddwr effeithiol, drwy ddarparu model hyfforddi a’r adnoddau a’r technegau gofynnol i gefnogi dull hyfforddi; bydd yn darparu sylfaen berffaith mewn hyfforddi i unrhyw arweinydd neu reolwr.

Mae’r gweithdai’n cael eu cynnal dros gyfnod o amser, fel bod yr unigolion yn gallu profi eu sgiliau yn y gweithle a dadansoddi, asesu a gwella eu gallu ihyfforddi.

 

Cynnwys

Cyflwynir yr hyfforddiant dros 6 diwrnod - 13 & 14 Mai, 10 & 11 Mehefin, 8 & 9 Gorffennaf 2020

Dyma’r unedau gorfodol:

500 Deall Sgiliau, Egwyddorion ac Arferion Hyfforddi a Mentora Rheolwyr Effeithiol

501 Ymgymryd â Hyfforddi a Mentora Rheolwyr yn y Gweithle

503 Adolygu Eich Gallu Eich Hun fel Hyfforddwr neu Fentor Rheolwyr

 

Asesu: Ar gyfer pob uned bydd y dysgwr yn cwblhau aseiniad a ddychwelir i’r coleg ar gyfer ei farcio a’iasesu.

Dyddiadau a lleoliadau

13 Mai 2020 - 9 Gorffennaf 2020, 09:00 - 17:00
One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF

Cost: £470.00

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae hyd at 70% o gyllid ar gael, gan ddibynnu ar faint y busnes a’r sector.

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Cardiff and Vale College for Business
Cardiff and Vale College
Dumballs Road
Cardiff
CF10 5BF
United Kingdom: Wales


02920 250 350
E-bost | Gwefan