[ Neidio i Gynnwys ]

A fydd eich cadwyn gyflenwi yn gallu gwrthsefyll y pandemig a'r cyfnod wedi Pontio'r UE (Brexit)?

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

 

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at fusnesau bach a chanolig sy'n dibynnu ar eu cadwyn gyflenwi i sicrhau parhad o ran danfon eu cynhyrchion a gwasanaethau at gwsmeriaid.

Bydd yn cynorthwyo perchnogion busnes i werthuso a yw eu cadwyn gyflenwi yn ddigon cryf i wrthsefyll heriau, megis y pandemig a'r cyfnod wedi pontio'r UE a bydd yn rhoi'r gallu i fynychwyr greu cadwyn gyflenwi gadarn.

 

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd pob cyfranogwr yn gallu pennu:

 

  • Sut fydd creu Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy yn cynorthwyo i wrthsefyll cyfnodau heriol megis COVID a'r cyfnod wedi pontio'r UE
  • A yw eich busnes yn barod am Brexit? - byddwn yn eich arwain drwy rai o'r pwyntiau ymarferol y dylai busnesau fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn pontio'n ddidrafferth a goresgyn problemau posibl gyda'r gadwyn gyflenwi
  • Os nad oes gennych gynllun wedi'i sefydlu eisoes - sut i fynd ati i greu un
  • Sut i adnabod bygythiadau
  • A ydych chi'n adnabod eich partneriaid? - eich cwsmeriaid yn ogystal â'ch cyflenwyr
  • Yr economi sylfaen - prynu'n agosach at adref, beth mae hyn yn ei olygu a sut gall fod o fudd i chi
  • Llif arian neu elw? - beth sydd bwysicaf i'ch busnes yn ystod cyfnodau o argyfwng
  • Arloesedd - defnyddio technoleg i'ch cynorthwyo chi i gynllunio
  • Beth ddylai cyflogwyr fod yn ymwybodol ohono a'i wneud cyn i'r DU ymadael â'r UE, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch cynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE - sut gall cyflogwyr wneud cais i aros yn y DU a sut mae hyn yn effeithio ar ymwelwyr busnes.
  • Ar ôl Covid (byddwch yn ymwybodol o'r drydedd don!)

Dyddiadau

28 Ionawr 2021, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

10 Chwefror 2021, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

11 Mawrth 2021, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

I Gofrestru a mynnu'ch lle, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01656 868500.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01656 868500
E-bost | Gwefan