[ Neidio i Gynnwys ]

Academi Dechrau Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Mae Academi Dechrau Arni Tramshed Tech yn rhaglen garlam 12 wythnos sydd wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sydd ar fin dechrau arni sydd â syniad da, neu sefydliadau sydd newydd ddechrau arni.

Gan weithio â’ch carfan, byddwch yn rhannu syniadau, heriau lleol ac arferion gorau er mwyn datblygu a thyfu’ch busnes.

Bydd y rhaglen yn mynd i’r afael â’r prif heriau o sefydlu busnes ac yn cefnogi unigolion i ddatblygu cynllun busnes, i’w gyflwyno mewn Digwyddiad Paratoi i Fuddsoddwyr.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal bob dydd Gwener rhwng 14 Hydref a 20 Ionawr. Bydd amserlen yn cael ei rhyddhau yn agosach at yr amser.

Beth fydd pynciau’r Academi Dechrau Arni?

 • Wythnos 1: Cyflwyniad a Chynllunio Busnes
 • Wythnos 2: Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Cynnyrch
 • Wythnos 3: Adrodd Straeon ar gyfer Busnesau Newydd
 • Wythnos 4: Marchnata a Sianelau Gwerthu
 • Wythnos 5: Modelau Busnes Digidol
 • Wythnos 6: Cyllid i Ddechrau eich Busnes
 • Wythnos 7: Cyllid i Dyfu eich Busnes
 • Wythnos 8: Diogelu eich Busnes (Eiddo Deallusol, Diogelu Data a Seiberddiogelwch)
 • Wythnos 9: Gweithrediadau Busnes Cynhyrchedd Uchel
 • Wythnos 10 (AM): Sut i Adeiladu Tîm Arwain Llwyddiannus
 • Wythnos 10 (PM): Sut i Gyflwyno gerbron Buddsoddwyr
 • Wythnos 11: Panel Cyflwyno gerbron Buddsoddwyr
 • Wythnos 12: Sesiwn Adborth a Chanlyniadau

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Os ydych chi'n fusnes sydd wedi sefydlu, cwmni sydd wedi dechrau arni, neu'n fusnes sydd heb ddechrau arni eto ond sydd â syniad busnes cadarn a chyffrous, ac yn awyddus i gymryd y cam nesaf, dyma'r rhaglen berffaith i chi. Rhaid i gwmnïau fod yn fusnesau bach a chanolig sydd â photensial ar gyfer twf go iawn.

Barn cyfranogwyr blaenorol?

“Roedd y cyngor am gyllid yn hynod ddefnyddiol a difyr; Lauren a gynhaliodd y ddau o’n modiwlau cyllid, a threuliodd amser yn sgwrsio gyda phob un ohonom yn unigol gan roi cyngor penodol iawn i ni, ym mha le arall gewch chi hynny ar blât?” Alys Smith, Sudslure, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

“Rwy’n credu y dylai pob cwmni bach a chanolig anfon cynrychiolydd i fynychu’r cwrs gan y gallant gael persbectif gwahanol ar eu gwaith ar hyn o bryd ac ymgorffori syniadau newydd i’w busnes.” – Chris Wells, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

Dyddiadau a lleoliadau

14 Hydref 2020 - 20 Ionawr 2021, 10:00 - 12:00
ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan