[ Neidio i Gynnwys ]

Achlysur Briffio Arloesi – Cenhedlaeth Nesa o Wasanaethau: Galluogi Data - gyda'r Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Cynhaliwyd yr achlysur briffio yma gan Lywodraeth Cymru i gymhorthi cwmnïoedd sy’ â’r awydd i gymerid rhan yn y Gystadleuaeth ISCF Cenhedlaeth Nesa o Wasanaethau: Galluogi Data.

Bydd Innovate UK, yn buddsoddi hyd at £3.5m i ddatblygu dulliau o gyrchu data i alluogi’r defnydd o Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a thechnolegau data yn y sectorau cyfrifyddiaeth, yswiriant a gwasanaethau cyfreithiol.

Yn y gystadleuaeth yma, caiff unigolion ymgeisio, dros eu sefydliad, i gymerid rhan mewn Labordy Arloesi preswyl am 3-diwyrnod. Bydd y cyfranogwyr dewisedig yn cydweithio i ddatblygu consortia ac awgrymiadau prosiect i alluogi amgylchedd data mwy hygyrch tu mewn y sectorau cyfrifyddiaeth, yswiriant a gwasanaethau cyfreithiol. Ar ôl y Labordy Arloesi, bydd y cydweithredai prosiect datblygedig a 3 wythnos i ddod â’i awgrymiadau prosiect i ben cyn cynnig ar gyfer asesiad.

Bydd yr achlysur briffio yn cynnig cyfle i:

  • Clywed am yr amcanion a sgôp y gystadleuaeth
  • Dysgu sut i ymuno â’r cyfleoedd y rhaglen
  • Rhwydweithio ag arbenigwyr diwydiant ac academig.
  • Cwrdd a UKRI, KTN a rhanddeiliaid ehangach
Am mwy o wybodaeth ar y Sgôp ewch i'r ddolen y gystadleuaeth yma

Dyddiadau a lleoliadau

22 Gorffennaf 2019, 10:00 - 15:00
Clwb Criced Morgannwg - Gerddi Soffia, Cardiff, CF11 9XR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Additional Information

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 25 45 54
E-bost | Gwefan