[ Neidio i Gynnwys ]

  • Mae’r Her Cenhedlaeth Nesa o Wasanaethau yn rhaglen gyllid llwybro £20m sydd yn rhan o’r llywodraeth Hergyllid Strategaeth Diwydiant.
  • Amcan yr her yw i gymhorthi’r sefyllfa arweinyddiaeth y DU yng ngwasanaethau gwerth uwch y byd-eang trwy ddatblygu agwedd at ymrwymiad un YaD a dargedwyd i noddi ffyniant yn y sector. Mae’r ymdrech a sylw ar dechnoleg newydd sy’n dod i’r amlwg yn seiliedig ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) â’r economi data. Dyma un o’r pedwar maes “Her Mawr” a nodwyd ym Mhapur Gwyn Strategaeth Diwydiannol y Llywodraeth San Steffan.
  • Mae sgôp yr her yma wedi cyfuno at y sectorau cyfrifyddiaeth, yswiriant a gwasanaethau cyfreithiol.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 25 45 54
E-bost | Gwefan