[ Neidio i Gynnwys ]

Ail-ddylunia dy feddylia yn ddigidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Rhyddhewch bŵer creadigrwydd carlam yn ein gweithdy, lle bydd mynychwyr yn darganfod technegau i hybu arloesedd yn gyflym. Trwy ymarferion deinamig a dulliau anghonfensiynol, bydd mynychwyr yn dysgu torri trwy flociau creadigol, meithrin diwylliant o syniadaeth barhaus, a dod â rhagsbectifau ffres i ddatrys problemau. Ymunwch â ni i feithrin amgylchedd lle mae creadigrwydd yn ffynnu ar gyflymder cyflymach, gan yrru arloesi i uchelfannau newydd yn eich busnes.
 

Anfonir manylion trwy e-bost ar sut i ymuno â'r sesiwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, mae yna groeso i chi gysylltu â ni ar BusinessDevelopmentEvents@BusinessWales.org

Dyddiadau

21 Mawrth 2024, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan