[ Neidio i Gynnwys ]

Archwilio Cyfleoedd Allforio i Fecsico

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Cyfle i ddysgu am y cyfleoedd allforio diweddaraf y gall Mecsico eu cynnig yn y weminar ryngweithiol hon a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

 

 • Y galw am nwyddau a gwasanaethau o Gymru, y twf a ragwelir etc.
 • Segmentau daearyddol a sectorau allweddol ar gyfer cyfleoedd allforio
 • Gwahaniaethau rhwng ffederal a thaleithiau, ar draws 31 talaith a Dinas Mecsico
 • Cytundeb Parhad Masnach rhwng y DU a Mecsico; yr hyn y mae’n ei olygu i’ch sector
 • Dosbarthiad tollau a chodau tariff, rhwystrau o ran masnach etc
 • Cyfleoedd o ran y gadwyn gyflenwi gyda Mecsico
 • Safonau a rheoliadau technegol (lle i gael gwybodaeth berthnasol)
 • Rhestr wirio ar gyfer paratoi i allforio: treth, Eiddo Deallusol, telerau talu, rhwymedigaeth
 • Pecynnu a labelu, NOM-50 a gofynion cyfieithu ar gyfer labelu cynnyrch
 • Rheoli’r gwahaniaeth o ran amser a chreu partneriaethau effeithiol o fewn y farchnad
 • Beth nesaf? Sut y gallwn ni helpu?

Dyddiadau

16 Tachwedd 2022, 14:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Archwilio Cyfleoedd Allforio i Fecsico

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgeisiau twf rhyngwladol. Nid yw ar gyfer cyfryngwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan