[ Neidio i Gynnwys ]

Archwilio Cyfleoedd Allforio yn Ne-ddwyrain Asia

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Busnes y Deyrnas Unedig a gwledydd De-ddwyrain Asia (UK-ASEAN) yn cynnal seminar i gefnogi cwmnïau o Gymru i archwilio cyfleoedd allforio newydd yn Ne-ddwyrain Asia. Yn y digwyddiad hwn, cewch gyfle i ddysgu am yr isod:

  • Trosolwg o'r farchnad yng ngwledydd De-ddwyrain Asia (ASEAN): cyfleoedd i Allforwyr Cymru
  • Sut y gall Cymru fanteisio ar gyfleoedd ASEAN
  • Trafodaeth banel a sesiwn holi ac ateb gyda chwmnïau o Gymru sy'n gweithredu yn ASEAN

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly cofrestrwch yn gynnar i gadw eich lle ac osgoi cael eich siomi.

Dyddiadau a lleoliadau

28 Medi 2022, 08:30 - 11:00
St Davids Hotel - Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5SD

Cost: Am ddim

Darganfyddwch gyfleoedd allforio ar gyfer eich busnes yn Ne-ddwyrain Asia.

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgeisiau twf rhyngwladol. Nid yw ar gyfer cyfryngwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan