[ Neidio i Gynnwys ]

Archwilio fy Arweinyddiaeth (CYMRAEG)

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN YMA YN CAEL EI GYNNAL AR-LEIN

Beth sy’n gwneud ‘arweinydd da’?

Treuliwch ddiwrnod yn datblygu eich dealltwriaeth o beth yw arweinyddiaeth ac archwilio pa fath o arweinydd yr hoffech chi fod. Byddwch yn cysylltu ag eraill sy’n gweithio er newid cymdeithasol ac yn rhannu profiadau gwerthfawr wrth i chi gychwyn ar daith eich arweinyddiaeth.

Beth fydd y digwyddiad yn ei gynnwys?

  1. Deall beth a olygir gan ‘arweinyddiaeth’ a chyfrifoldebau allweddol arweinydd.
  2. Cael dealltwriaeth gliriach o gryfderau arweinyddiaeth a meysydd i wella.
  3. Archwilio agweddau gwahanol tuag at arweinyddiaeth.
  4. Archwilio beth sy’n eich ysgogi chi fel arweinydd.
  5. Sut i gynllunio i symud eich addysg ymlaen a datblygu fel arweinydd

Pam dewis y rhaglen hon?

  1. Cysylltu gydag arweinwyr eraill.
  2. Nodi beth mae’n ei olygu gan ’arweinydd da’.
  3. Archwillio theoriau arwain a’u cymhwyso i’ch reality.
  4. Adlewyrchu ac adolygu eich cryfderau.
  5. Datblygu cynllun gweithredu a’r camar nesaf.

Ar gyfer pwy?

Dyluniwyd y rhaglen hon i bobl ar unrhyw gam o’u datblygiad proffesiynol sy’n awyddus i gael cyflwyniad i’r theori arweinyddiaeth a sut gallant ei gymhwyso i fywyd bob dydd.

Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer unrhyw fath o fusnes ac nid yw'n gyfyngedig i fenter gymdeithasol.

Am academi Menter Gymdeithasol

Mae’r Academi Menter Gymdeithasol yn darparu rhaglenni dysgu a datblygu sy’n canolbwyntio ar arweinyddiaeth, entrepreneuriaeth a mesuriad o effaith cymdeithasol.

Archebwch eich lle heddiw

Gwnewch yn si┼Ár eich bod chi'n archebu'ch lle yn gynnar gan fod lleoedd yn gyfyngedig i 15, ac yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Os oes gennych unrhyw anghenion neu ofynion arbennig, rhowch wybod i ni, a byddwn yn cysylltu â chi i drafod.

Dyddiadau a lleoliadau

21 Ebrill 2020, 09:30 - 16:30
SESIWN AR-LEIN, Pontyberem, SA15 5HU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan