[ Neidio i Gynnwys ]

Archwilio'r broses o Allforio i’r Iseldiroedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dysgwch am y cyfleoedd allforio diweddaraf sy'n deillio o'r Iseldiroedd yn y weminar ryngweithiol hon.

Yr Iseldiroedd yw un o’r gwledydd agosaf atom ar gyfandir Ewrop, gyda llwybrau fferi uniongyrchol a phorthladdoedd cynwysyddion mawr. Mae’n cael ei hystyried fel y porth delfrydol i'r UE a'r farchnad Ewropeaidd ehangach, gan ei bod yn debyg yn ddiwylliannol i'r DU ac mae canran uchel o'r boblogaeth yn siarad Saesneg rhagorol.

Mae'r economi yn yr Iseldiroedd yn gryf, y pumed mwyaf yn Ewrop, ac mae'n gyfrifol am tua 7% o allforion y DU. Ers Brexit, mae wedi bod yn cael ei defnyddio fwy fel canolfan ddosbarthu ar gyfer busnesau yn y DU sydd am gynnal eu gwerthiant yn yr UE.

Caiff yr Iseldiroedd ei chydnabod fel arweinydd mewn sawl sector gan gwmnïau lleol cryf ac mae wedi denu buddsoddiad rhyngwladol drwy gael amodau ffafriol.

Yn y weminar hon byddwn yn edrych yn fanylach ar y cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau Cymru ym marchnad yr Iseldiroedd, gan rannu gwybodaeth am yr economi, sectorau allweddol a sut i wneud busnes.

Gallwch gymryd rhan yn rhad ac am ddim, felly cadwch le er mwyn osgoi cael eich siomi.

Dyddiadau

5 Hydref 2022, 10:00 - 11:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Archwilio'r broses o Allforio i’r Iseldiroedd

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes yng Nghymru sydd ag uchelgeisiau twf rhyngwladol. Nid yw ar gyfer cyfryngwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan