[ Neidio i Gynnwys ]

Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Digwyddiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Rhaglen Brydeinig yw'r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth sydd wedi bod yn helpu busnesau am fwy na 40 mlynedd i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol trwy wneud defnydd gwell o'r wybodaeth, y dechnoleg a'r sgiliau sydd ar gael yn y DU.

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gweithio i ddiwallu angen strategol craidd a chynnig atebion arloesol i helpu busnes i dyfu. Mae'r Bartneriaeth yn arwain yn aml at gynnydd sylweddol yn elw'r partner busnes trwy wella ansawdd, gwella'r ffordd y mae'n cael ei redeg, cynyddu gwerthiant a chael hyd i farchnadoedd newydd.

Beth am ddod i glywed sut mae busnesau a sylfeini gwybodaeth wedi elwa ac ystyried sut y gallai Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth eich helpu chi.

Agenda

10.00 - Cofrestru gyda choffi a the.

10.45 - Croeso - Julie James AC, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

11.00 - Cyflwyniad i Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth - Steve Welch, KTN

11.15 - Sut mae'r Bartneriaeth yn gweithio a beth gewch ohoni - Howard Nicholls, Cynghorydd KTP

11.30 - KTP o safbwynt Prifysgol - Paul Thomas, Prifysgol Caerdydd

11.15 - Hoe

12.00 - Partneriaethau KTP yn rhannu eu profiadau

12.45 - Cyflwyniadau dwy funud gan gwmnïau

13.15 - Cinio rhwydweithio

15.00 - Diwedd

Rhowch wybod inni ba iaith yr hoffech gyfrannu ynddi yn y blwch gofynion arbennig.

Os ydych yn sylfaen gwybodaeth ac yr hoffech stondin yn y digwyddiad, ticiwch y blwch priodol wrth gofrestru.

Yn ystod y dydd, bydd cyfle i gwmnïau roi cyflwyniad am eu hanghenion neu eu problemau a chwilio am bartneriaid posib all cydweithio â nhw i gael hyd i ateb arloesol. Os hoffech slot dwy funud yn y digwyddiad, ticiwch y blwch perthnasol wrth gofrestru.

Mae lle i barcio'ch car.

Dyddiadau a lleoliadau

11 Hydref 2017, 10:00 - 15:00
Cardiff City Stadium, Cardiff, CF11 8AZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan