[ Neidio i Gynnwys ]

Blaenau Gwent - Cwrdd â'r prynwr

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Digwyddiad Ymgysylltu â Chyflenwyr cyn datblygiadau / prosiectau tai ym Mlaenau Gwent, cyfle gwych i fusnesau bach a chanolig Cwrdd â'r prynwr.

Yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru);

Mae'r sesiwn am ddim hon ar gyfer unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn tendro am waith gyda Lovell neu fanylion cofrestru ar gyfer System Prynu Deinamig Tai Calon.

Yn ogystal, bydd sesiynau 1: 1. Bydd prynwyr ar gael ar y diwrnod i ddarparu gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau

Dyddiadau a lleoliadau

20 Mehefin 2019, 09:00 - 13:00
Y swyddfeydd cyffredinol, Ebbw Vale, NP23 6AA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan