[ Neidio i Gynnwys ]

Bŵtcamp Uchelgais

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r Bŵtcamp Uchelgais yn gyfres o bedwar gweithdy datblygu sgiliau meddal, wedi’u cyflwyno dros ddwy noson mewn un wythnos. Y gweithdai hyn yw:

‘Cynhyrchu Syniad a Meddylfryd Entrepreneuraidd’, ‘Magu Hyder’, ‘Syndrom Ffugiwr’, a ‘Cyflwyno!’

Agored i bawb

Welsh ICE, Caerffili

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 

Dyddiadau

9 Ionawr 2024 - 11 Ionawr 2024, 17:00 - 21:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Mawrth 2024 - 21 Mawrth 2024, 17:00 - 21:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01656 868500
E-bost | Gwefan