[ Neidio i Gynnwys ]

Casgliad Ar Wahân o Ddeunyddiau Gwastraff ar gyfer Ailgylchu - Beth sydd angen i'ch busnes wybod? 17/04/2024

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

Bydd y weminar hon yn eich diweddaru ar newidiadau arfaethedig i reoliadau rheoli Gwastraff, sy'n gosod rheidrwydd ar bob busnes i wahanu llifoedd gwastraff ar gyfer casglu ac ailgylchu. Byddwn yn cynnwys pam a sut, a sut y gallwch lwyddo i gydymffurfio. Gyda chostau casglu gwastraff yn aml yn cynnig ffracsiwn o gost wirioneddol gwastraff (o ran gwastraff gwaith, deunyddiau crai, archebion nas digonwyd, costau ynni etc), byddwn hefyd yn defnyddio'r cyfle hwn i edrych ar lle mae gwastraff yn ymddangos yn eich busnes a sut y gellir osgoi hyn. 

 

Byddwn yn cynnwys y pynciau canlynol:

 

  • Cyflwyniad i egwyddorion rheoli gwastraff, deddfwriaeth allweddol a'r economi gylchol 
  • Sut i gyflawni cydymffurfiaeth a beth y gallech fod ei angen gan eich contractwr gwastraff (h.y. biniau ailgylchu, amlder casgliadau etc)
  • Ble a pham mae gwastraff yn ymddangos yn eich busnes, sut i'w adnabod a'i leihau

 

Hyfforddiant, ymgysylltiad staff a chyflenwyr a'r camau nesaf

Dyddiadau

17 Ebrill 2024, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan