[ Neidio i Gynnwys ]

CCC (Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol) - Dod yn fusnes sy'n gyfrifol yn gymdeithasol - cael help i ysgrifennu eich polisïau busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gall ein Cynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gynnig cefnogaeth ac arweiniad i chi os ydych yn cyflogi staff neu beidio. Gallant eich helpu i dyfu a datblygu'ch busnes i gyflawni eich gweledigaeth a'ch uchelgais.

Gal yl cefnogaeth gynnwys:

  • Datblygu polisi ar gyfer tendrau.
  • Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer cwsmeriaid, cydweithwyr a chyflenwyr.
  • Datganiad mynediad ar gyfer eich eiddo busnes.
  • Diweddariadau cyfreithiol a chydymffurfiaeth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
  • Llunio Cytundebau Cyflogaeth a Llawlyfrau Staff.
  • Strategaethau ar gyfer Recriwtio.
  • Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn y gweithle.
  • Creu gweithleoedd cynhwysol.
  • Rheoli Perfformiad gan gynnwys Sefydlu a Gwerthusiadau.
  • Rheoli Disgyblu, Cwyno a Gallu.

Gall ein Cynghorwyr eich helpu i gynyddu perfformiad busnes a phroffidioldeb trwy fuddsoddi yn eich pobl, adeiladu timau llwyddiannus a chymell eich staff.

Gallai Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad eich helpu i ddenu gweithwyr, cwsmeriaid newydd a gwella'ch siawns o ennill tendr.

Dyddiadau a lleoliadau

26 Chwefror 2018, 09:00 - 13:00
Bloomfield House Community Centre, Narberth, SA67 7ES

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan