[ Neidio i Gynnwys ]

Cefnogi Merched Entrepreneuraidd Yng Nghymru

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Yn ddiweddar, lansiodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth fenter 'Cefnogi Merched Entrepreneuriaid yng Nghymru'. Nod yr ymagwedd hon yw dangos sut y gall sefydliadau cefnogi busnes yng Nghymru ymgysylltu ag entrepreneuriaid merched a'u cefnogi'n well mewn ffordd gyda mwy o ffocws ar sail rhyw.

Mae'r ymagwedd arfaethedig yn cynnwys cyfres o ddogfennau sy'n cefnogi mudiadau i adolygu eu gwasanaethau a chymryd camau ymarferol i wella ffocws rhywiol eu darpariaeth. Mae'r ymagwedd arfaethedig yn cynnwys adroddiad cyffredinol sy'n amlygu'r rhwystrau y mae merched entrepreneuriaid yn eu hwynebu; Canllaw Arfer Da i gynorthwyo sefydliadau i ystyried a mabwysiadu; Cynllun Gweithredu sy'n manylu ar yr hyn y bwriadwn ei gyflawni gyda'n gwasanaeth Busnes Cymru; tudalen we gyda gwybodaeth ymarferol ar gyfer marched entrepreneuriaid a sefydliadau a hashtag Twitter i rannu profiadau a gwybodaeth. Mae hefyd dudalen we ar Creu Sparc ar gyfer sefydliadau cefnogi busnes i ddangos beth maen nhw'n ei wneud.

Mae hwn yn un o nifer o ddigwyddiadau dilynol rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth o'r dull hwn ac ymgysylltu â sefydliadau cefnogi busnes ac entrepreneuriaid ledled Cymru. Cefnogir y digwyddiadau gan Gr┼Áp Bancio Lloyds a bydd yn cynnwys siaradwyr gwadd o'r banc ac aelod o'r Panel cynghori. Bydd staff Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru ar gael i siarad â hwy ynghyd ag aelodau o’r Ffederasiwn Busnesau Bach. Bydd hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio.

Dyddiadau a lleoliadau

18 Mehefin 2019, 10:30 - 12:30
Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3BY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Mehefin 2019, 10:30 - 12:30
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, SA32 8HN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000258216
E-bost | Gwefan