[ Neidio i Gynnwys ]

Cinio a Dysgu: Cynnwys Y Nadolig

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Cinio a Dysgu: Cynnwys Y Nadolig

Mae hi’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn! Fel perchennog busnes bach, gall fod yr amser prysuraf o’r flwyddyn hefyd.    

Sut mae cadw ar ben eich cynllunio cyfryngau cymdeithasol pan ydych chi eisoes yn brysur dros y Nadolig? Wel, yn y gweithdy awr o hyd hwn, bydd Becci Hollis, sefydlydd Blossom Digital, yn cynnig digonedd o syniadau cynnwys fel nad oes angen i chi boeni!   

Bydd cynllunio’ch cynnwys cyfryngau cymdeithasol cyn cyfnod y Nadolig yn ysgafnhau’r pwysau, ac yn caniatáu i chi fwynhau eich amser gyda’ch anwyliaid. Cofrestrwch nawr i chi gael llond trol o syniadau ac awgrymiadau gwych!    

Beth fydd dan sylw yn y digwyddiad?

Mewn awr yn unig, bydd Becci yn rhoi sylw i:   

  • Y tair colofn cynnwys i’w defnyddio ar gyfer cynllunio cynnwys;   
  • Syniadau cynnwys gydag esiamplau ar eich cyfer i’w defnyddio yn eich cyfryngau cymdeithasol eich hun;   
  • Sut i ail-feintio eich cynnwys ar gyfer gwahanol blatfformau;   
  • Sut i gynllunio’ch cynnwys hyd at y Nadolig drwy ddefnyddio Trello (gyda thempled am ddim)   

Bydd amser ar ddiwedd y sesiwn i holi Becci. 

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Unrhyw un sydd angen ysbrydoliaeth ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol a chynnwys gwefan dros gyfnod gwyliau’r Nadolig! P’un a ydych yn gwerthu cynnyrch neu’n cynnig gwasanaeth, bydd y gweithdy hwn yn rhoi digonedd o syniadau i chi.   

Cefndir y siaradwr

Sefydlodd Becci Hollis, Ymgynghorydd Marchnata Digidol, Blossom Digital y llynedd, ar ôl gweithio ar ei liwt ei hun ar gyfer gwahanol fusnesau bach am bum mlynedd. Mae hi bellach yn gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid ar draws gwahanol sectorau i'w helpu i hyrwyddo eu busnes yn effeithiol ar-lein. Mae'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig yn cynnwys rheoli cyfryngau cymdeithasol, creu cynnwys, ymgyrchoedd e-bost ac ysgrifennu copi.   

Mae Becci hefyd yn berchen ar ei busnes ei hun – The Blossom Academy – fel hyfforddwr triniaethau ewinedd ac amrannau wedi'i hachredu a'i hyswirio'n llawn ar gyfer dechreuwyr a thechnegwyr ewinedd sydd am ddatblygu eu sgiliau.   

Dyddiadau a lleoliadau

2 Rhagfyr 2021, 12:30 - 13:30
ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan