[ Neidio i Gynnwys ]

Clwb cychwyn Ebrill 2020

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar ôl cefnogi dros 100 o fusnesau mewn dwy flynedd rydym wrth ein boddau i ddweud bod y ‘Startup Club’ yn ôl am y degfed tro oherwydd y galw poblogaidd!
 
Ydych chi wedi bod yn ystyried rhoi'r gorau i'r swydd feunyddiol a dechrau eich busnes eich hun? Ond a ydych chi'n ansicr sut i wneud hyn mewn gwirionedd ac yn poeni y byddwch chi'n cael rhywbeth o'i le?
 
Rhaglen 12 wythnos yw ‘Startup Club’ sy'n cynnwys gweithdai a gyflwynir gan arbenigwyr yn y diwydiant a fydd yn ymdrin â'r holl bynciau hanfodol y mae'n rhaid i chi eu gwybod, wrth feddwl am sefydlu busnes.
 
Gall diffyg gwybodaeth fod yn frawychus ond gall hefyd weithio ar eich pen eich hun. Fel rhan o'r ‘Startup Club’ byddwch yn cwrdd ag unigolion eraill o'r un sefyllfa, gan ffurfio rhwydwaith o gydweithredwyr busnes a ffrindiau!
 
Gorau oll, bob wythnos rydyn ni'n darparu te, coffi a swper!
 
Rydym yn edrych ymlaen at glywed popeth amdanoch chi a'ch syniadau, lleoedd cyfyngedig felly gwnewch yn si┼Ár eich bod chi'n archebu'n gyflym.

Dyddiadau a lleoliadau

16 Ebrill 2020 - 11 Mehefin 2020, 17:00 - 21:00
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan