[ Neidio i Gynnwys ]

Codau nwyddau a Thariffau Masnach y DU

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae tîm masnach Llywodraeth Cymru’n cynnal gweminar ryngweithiol ar godau nwyddau a Thariffau Masnach y DU

Mae Codau Nwyddau’n rhan hanfodol o’r system dollau.  Mae’n bwysig iawn bod pawb sy’n masnachu dramor yn deall y pwnc hanfodol hwn.

Bydd y weminar yn trafod y canlynol:

  • Codau nwyddau sy’n categoreiddio nwyddau ar gyfer eu mewnforio neu eu hallforio er mwyn i swyddogion y tollau allu rhoi’r tollau cywir ac unrhyw gymorth allai fod ar gael.
  • Deall codau nwyddau, eu pwrpas a sut i gategoreiddio nwyddau.
  • Edrych ar Dariffau Masnach y DU a sut orau i ddelio â nhw, a sut i gael hyd i’r tollau a’r cwotâu sy’n effeithio ar eich nwyddau chi, a’u deall.

Dyddiadau

20 Gorffennaf 2022, 10:00 - 11:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Commodity codes & UK Trade Tariff

Amodau arbennig

Yn agored i bob busnes o Gymru sydd am dyfu’n rhyngwladol.  Nid ar gyfer canolwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnachu rhyngwladol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan