[ Neidio i Gynnwys ]

ColegauCymru

Trosolwg

Cost: £223.00 - £234.00

Gan barhau i adeiladu ar lwyddiant Cynhadledd Flynyddol y llynedd, thema y gynhadledd eleni yw 'Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg'.  

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn colegau addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Ugain mlynedd ers datganoli, mae’r gynhadledd yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus.

Mi fydd cynhadledd eleni yn ystyried sut y gall addysg bellach helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain, a hynny yng Nghymru a’r tu hwnt

 

Gallwch dod o hyd i agenda drafft a gwybodaeth am weithdai YMA

Dyddiadau a lleoliadau

12 Mehefin 2019, 08:30 - 16:00
Mercure Cardiff Holland House, Cardiff, CF24 0DD

Cost: O £223.00

Gweld lleoliad

Termau

Mae gennym yr hawl i ganslo neu i ddiwygio amseroedd y Gynhadledd a’r sesiynau gweithdy ar unrhyw adeg, hyd at ddechrau’r Gynhadledd.

Gall cynrychiolwyr ganslo eu harcheb am ddim cyn 29 Mai drwy fewngofnodi i’w cyfrif, neu drwy gysylltu ag amy.evans@colegaucymru.ac.uk. Ni fydd modd rhoi ad-daliad i bobl sy’n canslo ar ôl y dyddiad hwn.

Gall cynrychiolwyr newid eu dewisiadau gweithdy cyn 29 Mai drwy fewngofnodi i’w cyfrif.

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag amy.evans@colegaucymru.ac.uk

Trefnydd y digwyddiad

ColegauCymru / CollegesWales
Unit 7 Cae Gwyrdd
Greenmeadow Springs
Tongwynlais
Cardiff
CF15 7AB
United Kingdom: Wales


02920528394
E-bost | Gwefan