[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch busnes - Academi Dechrau Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Mae Tramshed Tech yn falch iawn o'ch gwahodd i ymrestru ar y rhaglen Academi Dechrau Arni, mewn partneriaeth â Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

Mae Academi Dechrau Arni Tramshed Tech yn rhaglen garlam 12 wythnos sydd wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sydd ar fin dechrau arni sydd â syniad da, neu sefydliadau sydd newydd ddechrau arni.

Gan weithio â’ch carfan, byddwch yn rhannu syniadau, heriau lleol ac arferion gorau er mwyn datblygu a thyfu’ch busnes.

Bydd y rhaglen yn mynd i’r afael â’r prif heriau o sefydlu busnes ac yn cefnogi unigolion i ddatblygu cynllun busnes, i’w gyflwyno mewn Digwyddiad Paratoi i Fuddsoddwyr.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal bob dydd Iau rhwng 17 Medi a 10 Ragfyr.

Beth fydd pynciau’r Academi Dechrau Arni?

Wythnos 1: Cyflwyniad a Chynllunio Busnes

Wythnos 2: Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Cynnyrch

Wythnos 3: Adrodd Straeon ar gyfer Busnesau Newydd

Wythnos 4: Marchnata a Sianelau Gwerthu

Wythnos 5: Modelau Busnes Digidol

Wythnos 6: Cyllid i Ddechrau eich Busnes

Wythnos 7: Cyllid i Dyfu eich Busnes

Wythnos 8: Diogelu eich Busnes (Eiddo Deallusol, Diogelu Data a Seiberddiogelwch)

Wythnos 9: Gweithrediadau Busnes Cynhyrchedd Uchel

Wythnos 10 (AM): Sut i Adeiladu Tîm Arwain Llwyddiannus

Wythnos 10 (PM): Sut i Gyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 11: Panel Cyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 12: Sesiwn Adborth a Chanlyniadau

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Os ydych chi'n fusnes sydd wedi sefydlu, cwmni sydd wedi dechrau arni, neu'n fusnes sydd heb ddechrau arni eto ond sydd â syniad busnes cadarn a chyffrous, ac yn awyddus i gymryd y cam nesaf, dyma'r rhaglen berffaith i chi. Rhaid i gwmnïau fod yn fusnesau bach a chanolig sydd â photensial ar gyfer twf go iawn.

Barn cyfranogwyr blaenorol?

“Roedd y cyngor am gyllid yn hynod ddefnyddiol a difyr; Lauren a gynhaliodd y ddau o’n modiwlau cyllid, a threuliodd amser yn sgwrsio gyda phob un ohonom yn unigol gan roi cyngor penodol iawn i ni, ym mha le arall gewch chi hynny ar blât?” Alys Smith, Sudslure, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

“Rwy’n credu y dylai pob cwmni bach a chanolig anfon cynrychiolydd i fynychu’r cwrs gan y gallant gael persbectif gwahanol ar eu gwaith ar hyn o bryd ac ymgorffori syniadau newydd i’w busnes.” – Chris Wells, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

Dyddiadau a lleoliadau

17 Medi 2020 - 10 Rhagfyr 2020, 10:00 - 16:30
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan