[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch Busnes - Addasu i weithio drwy'r Argyfwng COVID

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Covid-19 a'ch Busnes - Addasu i weithio drwy'r Argyfwng COVID

Sesiwn Holi ac Ateb gyda busnes yngl┼Ěn â sut maent yn ymdopi ag Argyfwng y Coronafeirws

Mae hon yn sesiwn gyfweld fyw gyda Julia Houlston Clark, Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr a sefydlodd, Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu pa rwystrau y mae WRAP wedi'u hwynebu o ganlyniad i'r achosion o COVID a sut mae'r busnes wedi llwyddo i'w goresgyn. Ar ôl y cyfweliad, bydd cyfle i'r cyfranogwyr ofyn cwestiynau i Julia.

Cefndir y Siaradwr

Mae Julia wedi gweithio ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth yn y sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys 12 mlynedd yn y gwasanaeth carchardai.

Mae Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru (WRAP-www.restorativewales.org.uk) yn fenter gymdeithasol Gymreig lwyddiannus, yn gwmni sy'n buddsoddi mewn cymunedau, ac yn cydweithio gyda nifer o randdeiliaid er mwyn cynnig gwasanaethau, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar sgiliau meithrin ac atgyweirio perthnasoedd ar draws sectorau, gan gynnwys ym meysydd tai, addysg, gwasanaethau teulu a chymuned, cyfiawnder troseddol ac o fewn unrhyw fusnes.

Dyddiadau a lleoliadau

3 Mehefin 2020, 14:00 - 15:30
ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan