[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch busnes - Coffi, Menywod a Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

COVID-19 a'ch busnes - Bore Coffi Ar-lein. Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN.

Ar y 3ydd o Fehefin, mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cynnal fore coffi ar-lein i gefnogi menywod â diddordeb mewn busnes, a gydag awydd i lwyddo, sy’n dymuno dod o hyd i gymuned fusnes cefnogol.

Bydd y cyfarfod anffurfiol hwn yn darparu cyfle i archwilio rhai o’r materion sy’n wynebu menywod a busnesau yn yr amgylchedd busnes presennol gydag COVID-19, ac i ddatblygu rhwydwaith cymorth o entrepreneuriaid o’r un anian.

Wythnos yma, bydd David Elsmere o Gyflymu Cymru i Fusnesau yn ymuno gyda ni i drafod ei rhaglen a'r cymorth busnes digidol sydd ar gael ganddynt, a sut allwch fanteisio o beth sydd ar gael.

Mae’r sesiwn hon yn agored i fenywod a dynion a fyddai’n hoffi ymuno â ni am goffi a sgwrs.

Dewch i ymuno â’r drafodaeth, rhwydweithio ac i helpu ein gilydd trwy'r amseroedd heriol yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y 3ydd o Fehefin.

Dyddiadau a lleoliadau

3 Mehefin 2020, 10:30 - 11:30
Focus Carmarthen Enterprise Hub, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan