[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch busnes - Coffi, Menywod a Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

COVID-19 a'ch busnes - Bore Coffi Ar-lein. Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cynnal fore coffi ar-lein i gefnogi menywod â diddordeb mewn busnes, a gydag awydd i lwyddo, sy’n dymuno dod o hyd i gymuned fusnes cefnogol.

Bydd y cyfarfod anffurfiol hwn yn darparu cyfle i archwilio rhai o’r materion sy’n wynebu menywod a busnesau yn yr amgylchedd busnes presennol gydag COVID-19, ac i ddatblygu rhwydwaith cymorth o entrepreneuriaid o’r un anian.

Mae’r sesiwn hon yn agored i fenywod a dynion a fyddai’n hoffi ymuno â ni am goffi a sgwrs.

Dewch i ymuno â’r drafodaeth, rhwydweithio ac i helpu ein gilydd trwy'r amseroedd heriol yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Medi 2020, 10:00 - 11:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Hydref 2020, 10:00 - 11:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Hydref 2020, 10:00 - 11:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Tachwedd 2020, 10:00 - 11:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan