[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch busnes - Cryfderau ar gyfer Arallgyfeirio

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Yn ystod amseroedd ansicr fel y rhain, mae'n rhaid i ni addasu ein busnes i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Neu'n syml, efallai eich bod yn edrych ar ffyrdd o ehangu a thyfu.

Mae sawl busnes yn archwilio ffyrdd o gynnig cynnyrch neu wasanaethau gwahanol a denu cwsmeriaid gwahanol. Yr her fwyaf yw cychwyn arni. Mae ein gweminar wedi'i dylunio i'ch helpu i archwilio eich opsiynau a chryfderau ar gyfer arallgyfeirio.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Yn y sesiwn hon byddwch yn cael cyflwyniad i'r technegau a fydd yn eich helpu i adnabod eich cryfderau y gellir eu defnyddio ar lefel bersonol a busnes. Bydd yr offer yn eich helpu i adnabod cyfleoedd posibl a bod yn fwy hyderus wrth addasu eich busnes yn unol â hynny.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r gweithdy hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am arallgyfeirio cynnyrch neu wasanaeth.

P'un a ydych yn fusnes newydd neu'n hen law arni, mae croeso i bawb yn y gymuned ymuno â'r Hwb Menter rhithwir.

Cefndir y siaradwr

Paul Stepczak, Canolfan Gydweithredol Cymru

Arferai Paul sy'n meddu ar Ddiploma Ôl-Raddedig mewn Ymarfer Entrepreneuraidd, weithio fel Cynghorydd Busnes i Ymddiriedolaeth y Tywysog, cyn sefydlu 2 fusnes ei hun o fewn y 5 mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Swyddog Datblygu Busnes i Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r gweithdy yma wedi ei anelu at fusnesau a busnesau newydd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro , ond mae'r pwnc yn addas i bawb.

Dyddiadau a lleoliadau

9 Mehefin 2020, 10:00 - 11:00
Focus Carmarthen Enterprise Hub, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan