[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch busnes - Cyfarfod Marchnata Digidol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Dod â meddyliau ynghyd mewn cyfarfod misol i drafod unrhyw beth a phopeth yn ymwneud â marchnata.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda diweddariad gan yr arbenigwr marchnata Aled Nelmes, ar y tirlun marchnata digidol sy'n datblygu'n gyflym.

Yna, ceir trafodaeth anffurfiol i rannu ac adeiladu ar syniadau gan brofiadau marchnata eraill.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r digwyddiad digidol hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am farchnata digidol.

Os nad oes gennych brofiad helaeth o farchnata digidol, neu yn rheoli eich cwmni marchnata digidol eich hun, nod y sesiynau hyn yw dod â phrofiadau pobl ynghyd a rhannu syniadau.

Cefndir y Siaradwr

Cafodd Aled Nelmes ei eni yn y Fenni a'i fagu yng Nghaerdydd. Mae'n hyfforddwr Marchnata Digidol ac yn sylfaenwr Asiantaeth SEO ei hun. Mae swydd Aled yn cynnwys annog busnesau bach a chanolig, a'u caniatáu nhw i gystadlu gyda brandiau mwy drwy chwilio.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Hydref 2020, 11:30 - 12:30
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Tachwedd 2020, 11:30 - 12:30
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Rhagfyr 2020, 11:30 - 12:30
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan