[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch Busnes - Cyflwyniad i Apiau i roi hwb i fy musnes - SESIWN AR-LEIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gweminar ar-lein - Mynd yn Ddigidol 1: Cyflwyniad i Apiau i roi hwb i fy musnes

Mae'r sesiwn hon yn rhan o gyfres o weithdai wedi'u hanelu at fynd yn ddigidol gyda'ch busnes.

Yn wyneb y cyfyngiadau symud, mae'n rhaid i nifer o fusnesau addasu i, a chofleidio, technoleg ddigidol, efallai am y tro cyntaf, ond nid oes raid i hyn fod yn beth drwg. Nid oes raid iddo fod yn ddryslyd nac yn ddychrynllyd. Yn wir, byddwch yn sylwi bod rhai apiau yn gwneud eich busnes yn fwy effeithlon, yn haws i'w redeg ac yn arbed ychydig o arian i chi yn y broses.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â'r canlynol:

  • Cyflwyniad i ddefnyddio Zoom
  • Cyflwyniad i Bitly, Hoostsuite/Buffer, Mailchimp, Canva, Fiverr, Survey Monkey
  • Hyrwyddo eich cynnyrch/gwasanaeth drwy apiau podlediad neu fideo

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Bydd y sesiwn 60-90 munud hon ar gyfer busnesau presennol a busnesau newydd posibl fel ei gilydd, yn eich cyflwyno i rai o'r apiau sylfaenol i'ch helpu i roi hwb i'ch busnes (y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn rhad ac am ddim i'w defnyddio).

Cefndir y Siaradwr

Paul Stepczak, Swyddog Datblygu Busnes, Canolfan Cydweithredol Cymru

Arferai Paul sy'n meddu ar Ddiploma Ôl-Raddedig mewn Ymarfer Entrepreneuraidd, weithio fel Cynghorydd Busnes i Ymddiriedolaeth y Tywysog, cyn sefydlu 2 fusnes ei hun o fewn y 5 mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Swyddog Datblygu Busnes i Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Gweler y gweithdy "Mynd yn Ddigidol" arall yma

Dyddiadau a lleoliadau

28 Mai 2020, 12:00 - 13:30
ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan