[ Neidio i Gynnwys ]

COVID-19 a'ch Busnes - Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i roi hwb i fy musnes - SESIWN AR-LEIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

Covid-19 a'ch Busnes Eiddo Deallusol - Defnyddiwch o, da chi

Yn y gweithdy hwn, bydd mynychwyr yn ymgysylltu â themâu allweddol maes eiddo deallusol a gwella strategaethau i elwa ohono.

Beth i ddisgwyl yn y gweithdy?

Bydd mynychwyr yn asesu ac yn trafod gwybodaeth ar nodau masnach, patentau, dyluniadau, hawlfraint a chyfrinachau masnach a dod yn gyfarwydd ag adnoddau gwybodaeth hanfodol. Bydd y gweithdy yn archwilio ac yn trafod achosion penodol, deall y berthynas rhwng arloesedd, entrepreneuriaeth a datblygiad Eiddo Deallusol, yn adnabod meysydd cyfraith Eiddo Diwylliannol sydd fwyaf perthnasol i chi. Bydd mynychwyr yn creu strategaethau Eiddo Deallusol eu hunain a datblygu eiddo deallusol newydd ac arloesol a gwella rhwydweithiau eu busnes.

Bydd y gweithdy yn cymryd tua 2 awr, gydag amser ychwanegol ar gyfer sesiwn holi ac ymateb os oes angen.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer pobl fusnes arloesol a phobl greadigol sy'n gwneud penderfyniadau sydd wedi'u sefydlu mewn busnes.

Cefndir y Siaradwr

Mae Dr Dan Anthony wedi gweithio fel Swyddog Gwrandawiad ac Arbenigwr Cenedlaethol ar Secondiad ar gyfer Swyddfeydd Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd a'r DU ac yn ysgrifennu'n helaeth ar y pwnc Eiddo Deallusol.

Mae'n addysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn ddarlithydd Addysg Entrepreneuriaeth Menter gyda Gwasanaethau Arloesedd ac Ymchwil Metropolitan Caerdydd. Mae'n ymchwilio'r berthynas rhwng eiddo deallusol a chreadigrwydd.

Mae'n awdur ffuglen. Mae ei gyfresi comedi a'i ddramâu wedi eu darlledu ar y radio a'r teledu, ac mae ei lyfrau plant yn boblogaidd iawn ymysg darllenwyr ifanc ledled y wlad.

Dyddiadau a lleoliadau

1 Mehefin 2020, 10:00 - 12:00
ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan