[ Neidio i Gynnwys ]

Creu Brand Bythgofiadwy SESIWN AR-LEIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN YMA YN CAEL EI GYNNAL AR-LEIN

Bydd Daniel Patterson, perchennog asiantaeth brandio Highly, yn ymuno â ni yn am fore o frandio, dylunio a marchnata.

Mi fydd y sesiwn hon yn trafod sut y gall eich brand ennyn diddordeb a chefnogaeth eich cwsmeriaid i ddod 'nôl, tro ar ôl tro.

Bydd Daniel yn siarad â chi trwy'r broses greadigol o frandio, dylunio hyd at y canlyniad terfynol o greu brand bythgofiadwy.

Gellir disgrifio “Brand” fel y cysylltiad rhwng eich cwsmeriaid ac eich cynnyrch neu wasanaeth. Mae hyn yn cynnwys y busnes neu enw’r brand, yr hyn rydych chi'n sefyll amdano, prif negeseuon y cwmni a dealltwriaeth dda o anghenion eich cwsmer. Gyda dylunio creadigol a chysondeb i ddilyn i adlewyrchu eich brand.

Bydd Daniel yn trafod sut gall brand bythgofiadwy ychwanegu gwerth i'ch busnes ac ategu eich cynlluniau marchnata. Mae ein gweithdy yn anffurfiol a rhyngweithiol, mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am frandio a gofyn cwestiynau i'r arbenigwr.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae ein gweithdy wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un yn y gymuned. Pu'n a oes gennych syniad busnes, eisoes mewn busnes neu efallai'n astudio busnes, marchnata a dylunio, dewch draw i ddatblygu eich gwybodaeth ymhellach am bŵer brand a dylunio.

Beth fydd y gweithdy yn ei gwmpasu?

  • Beth yw brandio?
  • Y fantais o frand da
  • Sut mae cwmnïau da yn defnyddio brand (a ddim cystal)
  • Ysgrifennu briff
  • Brandio cam wrth gam
  • Cael y gorau o bobl greadigol
  • Y canlyniad terfynol
  • Cwestiynau

Mwy am Daniel

Yn wreiddiol o Belffast, Gogledd Iwerddon, dilynodd Daniel ei angerdd am greadigrwydd i'r brifysgol lle bu'n astudio Pensaernïaeth. Mae Daniel yn defnyddio llawer o'r un technegau o ddylunio adeiladau a gofodau tu mewn. Mae’n datblygu strategaethau manwl a chreu hunaniaethau brand hardd a pherthnasol. Gyda 10 mlynedd o brofiad fel strategydd brand ac ymgynghorydd dylunio, sefydlodd Daniel Highly blwyddyn yn ôl ac ymunodd â’r canolbwynt creadigol yng nghanolfan S4C, Yr Egin.

 

Archebwch eich lle heddiw!

Dyddiadau a lleoliadau

6 Mai 2020, 10:00 - 12:00
SESIWN AR-LEIN, Pembroke Dock, SA72 6UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan