[ Neidio i Gynnwys ]

Creu dyfodol cynaliadwy. Yr economi gylchol: bod yn gydnerth, achub ar gyfleoedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Agenda

08:30am             Cofrestru a lluniaeth

09:00am             Croeso a chyflwyniad

09:15am             Gweledigaeth ar gyfer y dyfodol – polisi, pobl, busnes a'r amgylchedd

09:35am             Yr Economi Gylchol - Beth mae'n ei olygu i chi?

10:30am             Egwyl

10:45am             Cydnerthedd a chyfle i drawsnewid i economi gylchol

11:45am             Paratoi eich busnes at y dyfodol

12.15pm             Cymorth i fusnesau gweithgynhyrchu

13:00pm             Cloi a chinio

 

Bydd y digwyddiad yn rhyngweithiol, gyda'r gweithdy rhwng penderfynwyr eraill yn cael ei drefnu gan Brifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru. Gallai allbynnau dienw ac na ellir eu priodoli sy'n deillio o 'r digwyddiad gael eu defnyddio mewn gwaith ymchwil ar yr economi gylchol a datblygu darpariaeth cymorth Llywodraeth Cymru. Mae gwybodaeth ar y gwaith ymchwil a'r ffurflen ganiatâd gysylltiedig ynghlwm.

Dyddiadau a lleoliadau

18 Medi 2019, 08:30 - 13:00
Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Medi 2019, 08:30 - 13:00
M-Sparc, Anglesey, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Medi 2019, 08:30 - 13:00
Malpas Court, Newport, NP20 6AD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Medi 2019, 08:30 - 13:00
Holiday Inn Express Swansea East, Neath, SA10 6GZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan