[ Neidio i Gynnwys ]

CRISP21 - Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau a Chyflwyniadau Cyflym Ar-Lein (Llywodraeth Cymru ac Innovate UK Edge)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK EDGE, yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well i gynnig Cyflwyniadau Cyflym fel rhan o'i geisiadau am gymorth wrth Innovate UK.

Bwriedir cynnal cyfarfodydd pellach. Os byddwch ddim ar gael ar gyfer y Gyfarfod Cymorth Cyllid, mae croeso i chi anfon neges e-bost i'r trefnydd i gofrestri eich datganiad o ddiddordeb mewn Cyfarfodydd Cymorth Cyllid.

Dyddiadau

20 Gorffennaf 2022, 13:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Cyntaf o'i Fath ar y rheilffyrdd", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau KTN-iX, Innovate UK eraill neu ar cam cyn y gystadleuaeth.

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

10 Awst 2022, 13:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Catalydd BioFeddygol", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau KTN-iX, Innovate UK eraill neu ar cam cyn y gystadleuaeth.

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

7 Medi 2022, 13:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Er bod y Cyfarfod Cymorth Cyflwyniadau Cyflym i'w dargedi at ymgeiswyr i'r gystadleuaeth "Rhaglen Arloesi Amaeth", bydd croeso i ymgeiswyr cystadlaethau KTN-iX, Innovate UK eraill neu ar cam cyn y gystadleuaeth.

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Amodau arbennig

  • Mae Cofrestri yn orfodol.
  • Bydd eich manylion cofrestri i'w rhannu a Busnes Cymru, Innovate UK, Y KTN. 
  • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
  • Ni fydd ymddygiad sarhaus neu bygythiol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich orfodi i adael a cewch eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


+443000254554
E-bost | Gwefan