[ Neidio i Gynnwys ]

Cwrs TGCh - ar gyfer dechreuwyr

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar gyfer Dechreuwyr

Rydym ni’n falch o gyhoeddi bod y cyrsiau hyfforddiant chwe wythnos o hyd ar fin dechrau.

Mae’r cwrs wedi’i ariannu’n llawn a bydd yn cael ei ddarparu drwy SESIWN DDWY AWR O HYD BOB WYTHNOS DROS GYFNOD O CHWE WYTHNOS.

Ceir chwe modiwl cyfrifiadurol sydd wedi’u llunio i ddarparu sgiliau TG ar eich cyfer.

Bydd y cyrsiau cyfeillgar a chyfleus yn cael eu darparu ledled Cymru gan diwtoriaid colegau diwydiannau’r tir ar lefel a chyflymder sy’n addas i bawb.

Byddwch yn trafod y canlynol:

  • Defnyddio Microsoft Word
  • Creu a rheoli taenlenni
  • Creu a rheoli negeseuon e-bost
  • Defnyddio’r we ar gyfer eich busnes
  • Cysylltu eich busnes drwy’r cyfryngau cymdeithasol
  • Canllaw i wefan Llywodraeth Cymru a Chrynodeb o’r Modiwl.

 

Byddwn yn cynnal cyrsiau pellach drwy gydol y rhaglen dair blynedd, felly os nad yw’r dyddiadau, amseroedd neu’r lleoliadau isod yn gyfleus i chi, cysylltwch â ni i nodi beth fyddai fwyaf cyfleus ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion  

Gall busnesau sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu lle.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813 neu farmingconnect@menterabusnes.co.uk

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 10 Gweld pob

11 Ionawr 2021 - 22 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Ceredigion Llanbadarn Campus, Aberystwyth, SY23 3BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

11 Ionawr 2021 - 22 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Caerfyrddin, SA32 8NJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

12 Ionawr 2021 - 23 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Llanelli, SA15 4DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

12 Ionawr 2021 - 23 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Ammanford, SA18 3TA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

12 Ionawr 2021 - 23 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Gwent, Cwmbran, NP44 1QR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

13 Ionawr 2021 - 24 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Lampeter, SA48 7ED

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

13 Ionawr 2021 - 24 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Gwent, Ebbw Vale, NP23 6GL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

13 Ionawr 2021 - 24 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Carmarthen, SA31 2NH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

14 Ionawr 2021 - 18 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Bridgend College, Bridgend, CF31 3UT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

14 Ionawr 2021 - 25 Chwefror 2021, 18:00 - 20:00
Coleg Sir Gar, Cardigan, SA43 1AB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan