[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • gallu asesu eich sgiliau personol
  • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith 
  • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 56 Gweld pob

16 Gorffennaf 2019, 09:15 - 17:00
Gwesty'r Brecon Castle, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

16 Gorffennaf 2019, 10:00 - 16:30
Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Gorffennaf 2019, 09:15 - 17:00
Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli, SA15 3JF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

18 Gorffennaf 2019, 10:00 - 16:30
Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Gorffennaf 2019, 09:15 - 17:00
Bloomfield House Community Centre, Narberth, SA67 7ES

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Gorffennaf 2019, 09:15 - 17:00
Castell Aberteifi, Cardigan, SA43 1JA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Gorffennaf 2019, 10:00 - 16:30
M-Sparc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Gorffennaf 2019, 09:15 - 17:00
Llyfrgell Rhydaman, Ammanford, SA18 3DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Gorffennaf 2019, 10:00 - 16:30
OpTic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Awst 2019, 09:15 - 17:00
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan