[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • gallu asesu eich sgiliau personol
  • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith 
  • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 20 Gweld pob

10 Ionawr 2019 - 24 Ionawr 2019, 17:30 - 20:30
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Ionawr 2019, 10:00 - 16:30
Business Wales / Busnes Cymru (Newtown), Newtown, SY16 1JB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

24 Ionawr 2019, 10:00 - 16:30
Neuadd Dref Llangefni, Llangefni, LL77 7LR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Ionawr 2019, 10:00 - 16:30
coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau, LL40 2SW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Ionawr 2019, 10:00 - 16:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Chwefror 2019 - 11 Chwefror 2019, 17:30 - 20:30
16 Sgwar Trinity, Llandudno, LL30 2RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Chwefror 2019, 10:00 - 16:30
Hwb Denbigh, Denbigh, LL16 3RG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Chwefror 2019, 10:00 - 16:30
Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

14 Chwefror 2019, 10:00 - 16:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

14 Chwefror 2019, 10:00 - 16:30
Business Wales / Busnes Cymru (Newtown), Newtown, SY16 1JB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan