[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

Mae ein gweithdai ar gyfer busnesau newydd, a gynhelir gan ymgynghorwyr profiadol, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau a heriau sylfaenol dechrau a chynnal busnes.

Bydd y cwrs yn eich tywys trwy gamau allweddol cynllunio busnes ac ariannol, gan eich helpu i wneud y canlynol:
- Deall manteision ac anfanteision hunangyflogaeth
- Asesu eich sgiliau a'ch galluoedd personol
- Darganfod ble gallwch gael cyngor a chael hyd i arian
- Deall agweddau cyfreithiol sefydlu busnes

Cewch hefyd gyfle i gwrdd ag entrepreneuriaid o'r un anian ar ddechrau eu teithiau busnes, gan eich helpu i gael yr ysbrydoliaeth, hyder ac ysgogiad i ddechrau busnes.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 32 Gweld pob

17 Hydref 2019, 09:15 - 17:00
Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli, SA15 3JF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

22 Hydref 2019, 10:00 - 16:30
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

24 Hydref 2019, 09:15 - 17:00
Bloomfield House Community Centre, Narberth, SA67 7ES

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

24 Hydref 2019, 10:00 - 16:30
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Hydref 2019, 09:15 - 17:00
Llyfrgell Rhydaman, Ammanford, SA18 3DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Tachwedd 2019, 09:15 - 17:00
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Tachwedd 2019, 09:15 - 17:00
Bridge Innovation centre, Pembroke Dock, SA72 6UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Tachwedd 2019, 10:00 - 16:30
Llyfrgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Tachwedd 2019, 10:00 - 16:30
Neuadd Y Dref Llangefni, Llangefni, LL77 7LR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Tachwedd 2019, 09:15 - 17:00
Gwesty'r Brecon Castle, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan