[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

Mae ein gweithdai ar gyfer busnesau newydd, a gynhelir gan ymgynghorwyr profiadol, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau a heriau sylfaenol dechrau a chynnal busnes.

Bydd y cwrs yn eich tywys trwy gamau allweddol cynllunio busnes ac ariannol, gan eich helpu i wneud y canlynol:
- Deall manteision ac anfanteision hunangyflogaeth
- Asesu eich sgiliau a'ch galluoedd personol
- Darganfod ble gallwch gael cyngor a chael hyd i arian
- Deall agweddau cyfreithiol sefydlu busnes

Cewch hefyd gyfle i gwrdd ag entrepreneuriaid o'r un anian ar ddechrau eu teithiau busnes, gan eich helpu i gael yr ysbrydoliaeth, hyder ac ysgogiad i ddechrau busnes.

Dyddiadau a lleoliadau

8 Tachwedd 2019 - 15 Tachwedd 2019, 10:00 - 13:00
canolfan pop up, Buckley, CH7 2EF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan