[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

Mae ein gweithdai ar gyfer busnesau newydd, a gynhelir gan ymgynghorwyr profiadol, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau a heriau sylfaenol dechrau a chynnal busnes.

Bydd y cwrs yn eich tywys trwy gamau allweddol cynllunio busnes ac ariannol, gan eich helpu i wneud y canlynol:
- Deall manteision ac anfanteision hunangyflogaeth
- Asesu eich sgiliau a'ch galluoedd personol
- Darganfod ble gallwch gael cyngor a chael hyd i arian
- Deall agweddau cyfreithiol sefydlu busnes

Cewch hefyd gyfle i gwrdd ag entrepreneuriaid o'r un anian ar ddechrau eu teithiau busnes, gan eich helpu i gael yr ysbrydoliaeth, hyder ac ysgogiad i ddechrau busnes.

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 35 Gweld pob

27 Ionawr 2020 - 3 Chwefror 2020, 17:30 - 20:30
16 Trinity Square, Llandudno, LL30 2RB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

28 Ionawr 2020, 09:15 - 17:00
Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli, SA15 3JF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

30 Ionawr 2020, 10:00 - 16:30
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

4 Chwefror 2020, 09:15 - 17:00
Agriculture House, Haverfordwest, SA61 1RW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

4 Chwefror 2020, 10:00 - 16:30
Optic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

5 Chwefror 2020 - 12 Chwefror 2020, 17:30 - 20:30
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Chwefror 2020, 09:15 - 17:00
Castell Aberteifi, Cardigan, SA43 1JA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

6 Chwefror 2020, 10:00 - 16:30
M-SParc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Chwefror 2020, 09:15 - 17:00
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

11 Chwefror 2020, 10:00 - 16:30
Canolfan fusnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan