[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • gallu asesu eich sgiliau personol
  • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith 
  • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 22 Gweld pob

20 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

24 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Y swyddfeydd cyffredinol, Ebbw Vale, NP23 6AA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

24 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Canolfan Fusnes Sandfields, Port Talbot, SA12 7PT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

25 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Prifysgol De Cymru-Casnewydd, Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

30 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

31 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Canolfan Ieuenctid y Fenni, Abergavenny, NP7 6EL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

31 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
YMCA Abertawe, Swansea, SA1 5JQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

6 Awst 2019, 09:15 - 16:00
Busnes mewn Ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Awst 2019, 09:15 - 16:00
Yr Orsaf Bŵer, Cwmbran, NP44 4SY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

7 Awst 2019, 09:15 - 16:00
Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 7 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan