[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn Busnes Twf

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi wedi bod eisiau cychwyn a thyfu eich busnes eich hun?

A fyddwch chi'n cyflogi staff?  Ydych chi angen canfod lleoliad?  Ydych chi angen canfod cyllid?...dyma rai o brif elfennau cychwyn Busnes Twf.

A fyddech chi'n elwa o gymorth busnes arbenigol wedi'i ariannu'n llawn i gychwyn eich taith i dyfu eich busnes?

 

Cychwyn Busnes Twf

Gall cychwyn busnes fod yn werth chweil ac yn ysgogol, ond gall hefyd ddod â risgiau a heriau. Yn ôl StatsCymru mae'r raddfa oroesi ar gyfer busnesau newydd yn isel, gyda 12% yn methu yn ystod y flwyddyn gyntaf a 40% yn methu cyrraedd diwedd eu pedwaredd flwyddyn. Fodd bynnag, mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod cymorth ariannol gan Busnes Cymru yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd busnes newydd yn cyrraedd carreg filltir pedair blynedd i 85%!

Mae "Cychwyn busnes twf" yn weithdy cyflwyniadol, ar gyfer unigolion sy'n awyddus i gychwyn busnes. Wedi ei ddylunio a'i gyflwyno gan dîm o gynghorwyr busnes medrus a phrofiadol - mae'r gweithdy hwn, sydd wedi ei ariannu'n llawn, yn mynd i'r afael â'r elfennau hanfodol sydd eu hangen i gychwyn eich busnes twf yn llwyddiannus.

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weithdai ymarferol fydd yn rhoi ichi'r adnoddau, theori, gwybodaeth a dealltwriaeth i'ch helpu chi i ddylunio eich cynllun twf busnes eich hun.

Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu:

 • Sut i ddatblygu eich syniad busnes
 • Pam mae rhai busnesau yn methu
 • Sut i gychwyn ymchwilio i'r farchnad
 • Sut i ddatblygu eich cynllun busnes strategol
 • Sut i gychwyn datblygu strategaeth a chynllun marchnata
 • Am strwythurau cyfreithiol ar gyfer eich busnes newydd
 • Am Bwyntiau Gwerthu Unigryw - USPs
 • Am drethi busnes sylfaenol ar gyfer eich busnes newydd
 • Sut i ddatblygu hyfywedd ariannol eich busnes newydd
 • Pa gyfleoedd ariannu/cyllido sy'n bodoli ar gyfer eich busnes newydd
 • Sut i gynllunio ar gyfer twf hirdymor eich busnes newydd
 • Sut i adnabod rhwystrau posib a allai atal twf

Byddwch hefyd yn elwa o:

 • Cymorth 1 - i -1 dilynol gan Gynghorydd Twf, wedi'i ariannu
 • Templed Cynllun Twf Busnes
 • Templed Llif Arian
 • Llawlyfr gweithdy
Ar ddiwedd gweithdy BC, byddwch yn mynd â'r sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau strategol gyda chi i ddatblygu cynllun cyn dechrau llwyddiannus ac yn defnyddio hyn i gychwyn eich menter busnes newydd yn llwyddiannus. 

Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500.

Dyddiadau a lleoliadau

9 Mawrth 2020, 09:30 - 16:00
Prifysgol De Cymru-Cyfnewidfa (Casnewydd), Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

16 Mawrth 2020, 09:30 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Mawrth 2020, 09:30 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Mawrth 2020, 09:30 - 16:00
Canolfan Fusnes ORBIT, Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful, CF48 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

23 Mawrth 2020, 09:30 - 16:00
Y swyddfeydd cyffredinol, Ebbw Vale, NP23 6AA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan