[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn Gweminar Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Cychwyn Busnes - Rhan 1.

Dysgwch am bob agwedd ar gychwyn busnes:

· Creu eich Cynllun Busnes a'ch rhagolwg llif arian (Darperir templedi).

· Eich statws cyfreithiol (e.e. Masnachwr unigol).

· Trafod gofynion Treth, Cyllid a Thollau EM, Talu-wrth-ennill (PAYE) a sut i ddefnyddio polisïau a chynnwys Termau ac Amodau i ychwanegu gwerth i'ch busnes.

· Deall sut i brisio am elw a sut i reoli eich cyllid wrth i chi dyfu.

· Trafod cyfleoedd ariannu.

 

Cychwyn Busnes - Rhan 2. (Marchnata Busnes)

Ail ran ein sesiwn Cychwyn Busnes.

Byddwn yn trafod beth yw ymchwil i’r farchnad a sut i fynd ati gan gynnwys:

· Ystyried marchnadoedd a sectorau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

· Dysgu sut i greu Cynllun Marchnata gan ddefnyddio’r ymchwil. (Darperir templad). Dechrau adeiladu ar amcanion a mentrau busnes a marchnata.

· Adolygu enghreifftiau o sut i ddatblygu cwsmer/proffil eich cwsmer targed a dechrau datblygu proffil o’ch cwsmeriaid chi eich hun.

· Trafod pa lwyfannau sydd orau i'ch busnes a sut i adeiladu ar berfformiad.

· Yn olaf, byddwn yn trafod CRM (rheoli perthnasoedd â chwsmeriaid) ac yn adolygu sut i’w ddefnyddio fel dull parhaus o fewn eich system rheoli prosesau i reoli’r berthynas â’ch cwsmeriaid.

Dyddiadau

24 Ionawr 2022 - 26 Ionawr 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

7 Chwefror 2022 - 9 Chwefror 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

8 Chwefror 2022 - 15 Chwefror 2022, 18:00 - 21:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

21 Chwefror 2022 - 23 Chwefror 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

7 Mawrth 2022 - 9 Mawrth 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

8 Mawrth 2022 - 15 Mawrth 2022, 18:00 - 21:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

21 Mawrth 2022 - 23 Mawrth 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745585025
E-bost | Gwefan