[ Neidio i Gynnwys ]

Cychwyn Menter Gymdeithasol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi ymuno â Hwb Menter Wrecsam i ddarparu gweithdy 6 wythnos, gan ddod â chi wyneb yn wyneb ag arbenigwyr mentrus i sicrhau bod eich busnes yn cael y dechrau gorau posibl.

 

1. Hunaniaeth - sut y gallwch ddefnyddio unrhyw fusnes i gyflawni daioni cymdeithasol (edrych ar syniadau ac opsiynau)

2. Strategaeth - beth ydych chi am ei gyflawni? (canolbwyntio ar eich cenhadaeth gymdeithasol a busnes a dweud wrth eraill)

3. Ymgysylltu â rhandaliad - pwy ydyn nhw a sut byddwch chi'n ymgysylltu â nhw?

4. Cynhyrchu incwm a chyllid - (bod yn gynaliadwy yn ariannol, cefnogi allan a datblygu strategaeth)

5. Dewis y strwythur cywir - modelau llywodraethu a chyfreithiol (dim ond ar ôl strategaeth y daw'r strwythur ...)

6. Sefyll ar ysgwyddau cewri - cyflwyniadau byr a Holi ac Ateb gydag entrepreneuriaid cymdeithasol

 

Er mwyn sicrhau bod pob busnes yn cael y sylw cywir mae gennym ni leoedd cyfyngedig iawn felly gwnewch yn si┼Ár eich bod chi'n archebu'ch lle yn gynnar.

Dyddiadau a lleoliadau

27 Ionawr 2020 - 2 Mawrth 2020, 11:00 - 13:00
Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan