[ Neidio i Gynnwys ]

Cyd-fuddsoddi mewn busnesau Ymchwil a Datblygu ar gyfer twf cynaliadwy

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae arloesi yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Bydd y digwyddiad brecwast hwn AM DDIM yn eich helpu i: 

*Ddod i wybod sut y gall arloesi helpu eich busnes i ddatblygu

*Dderbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru drwy ein rhaglen SMARTCymru

*Cyfarfod y tîm fydd yn trafod y broses ymgeisio gyda chi

*Clywed gan fusnesau eraill sydd wedi elwa o’n cymorth Arloesi

Mae rhaglen Arloesi Busnes SMARTCymru yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’n cynnig cymorth ariannol i fusnesau o Gymru i helpu iddynt ddatblygu, gweithredu a masnachu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd. Bydd y rhaglen yn buddsoddi ar y cyd mewn prosiectau i helpu i greu, ac adeiladu ar gapasiti a gallu busnesau o Gymru i arloesi.

Dyddiadau a lleoliadau

8 Mai 2019, 07:30 - 10:30
Parkway Hotel, Newport, NP44 3UW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan