[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfarfod ag Arbenigwr y Farchnad: Archwilio cyfleoedd busnes yn Tsieina

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

A ydych chi’n bwriadu gwneud busnes yn Tsieina am y tro cyntaf neu a ydych eisoes yn allforio ac yn ystyried ehangu eich busnes yn y farchnad ryngwladol hon?

Archebwch gyfarfod un i un gyda’n harbenigwr yn y farchnad i drafod cyfleoedd allforio ar gyfer eich gwasanaethau neu gynhyrchion.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofrestrwch yn gynnar er mwyn peidio â cholli’r cyfle.

Dyddiadau

22 Medi 2022, 08:00 - 10:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Tyfu eich busnes yn Tsieina – Gweithdai un i un

Amodau arbennig

Ar agor i bob busnes o Gymru sydd ag uchelgeisiau i dyfu ar lefel ryngwladol. Nid yw ar agor i gyfryngwyr nac i gyflenwyr gwasanaethau masnach ryngwladol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan