[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae cofrestri yn angenrheidiol.

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK, Y Knowledge Transfer Network â’r Enterprise Europe Network (ail enwyd Innovate UK Edge) yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer:-

  • Cynnig am cyllid YaD
  • Cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Ymelwa ar y canlyniadau

Cyn cwblhau'r Cofrestriad yr ydym yn eich annog i ddarllen y Nodiadau Canllaw i Gwblhau’r Cofrestri

Y bwriad yw bydd cyfarfodydd pellach i’w cynnal mewn amser. Os byddwch ddim ar gael ar gyfer y Gyfarfod Cymorth Cyllid, mae croeso i chi anfon neges e-bost i'r trefnydd i gofrestri eich datganiad o ddiddordeb yn Cyfarfodydd Cymorth Cyllid y dyfodol.

 

Mae'r Cyfarfod Cymorth Cyllid nesaf ar 21/04/21. Cliciwch yma.

Dyddiadau

3 Mawrth 2021, 10:00 - 16:45
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

Amodau arbennig

  • Mae Cofrestri yn orfodol.
  • Bydd eich manylion cofrestri i'w rhannu a Busnes Cymru, Banc Datblygu Cymru, Innovate UK, y Knowledge Transfer Network a Enterprise Europe Network (Innovate UK Edge). 
  • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
  • Ni fydd ymddygiad sarhaus neu bygythiol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich orfodi i adael a cewch eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000254554
E-bost | Gwefan