[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflawnwch eich Amcanion Busnes yn 2024

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Un peth yw cael gweledigaeth, peth arall yw gwireddu hynny. Ai 2024 yw’r flwyddyn i gymryd cam mawr ymlaen?
 
Byddwch yn barod i gyflawni eich amcanion yn 2024 a dysgwch sut i aros ar ben ffordd beth bynnag a ddaw.
 
Beth wna’ i ei ddysgu?
Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i fireinio’ch gweledigaeth a chenhadaeth, fel bod gennych rywbeth mesuradwy a chyraeddadwy. Byddwch yn dysgu sut i rannu’ch amcanion yn gerrig milltir cyffrous y gallwch chi, eich tîm a’ch cynulleidfa eu cefnogi.
Gyda’ch argyhoeddiad newydd ar gyfer y flwyddyn i ddod y tu cefn i chi, awn ati i archwilio’r metrigau gorau i’w holrhain, pa fetrigau diwerth i’w hanwybyddu a sut i sicrhau bod eich tîm yn ymgyfarwyddo â’r defnydd o Amcanion a Chanlyniadau Allweddol (OKRs).
P’un a ydych yn fusnes newydd, yn codi buddsoddiad, yn ehangu eich gweithrediadau neu’n cyflwyno cynhyrchion/gwasanaethau newydd - mae’r gweithdy hwn yn sicr yn un i fanteisio arno yn 2024!
 

Anfonir manylion trwy e-bost ar sut i ymuno â'r sesiwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, mae yna groeso i chi gysylltu â ni ar BusinessDevelopmentEvents@BusinessWales.org

Dyddiadau

14 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

29 Mawrth 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan