[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfleoedd allforio yn Nenmarc a Sweden

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal gweminar i gwmnïau o Gymru sydd â diddordeb mewn allforio i Ddenmarc a Sweden. Bydd y sesiwn yn rhoi trosolwg o'r cyfleoedd a'r ystyriaethau allweddol yn Sgandinafia ar gyfer busnesau Cymru.

Cewch glywed gan gynrychiolydd yn y farchnad a fydd yn egluro manteision allforio a gwneud busnes yn yr ardal yn ogystal â rhoi dadansoddiad o gyfleoedd y sector ar gyfer allforio yn y rhanbarth.

Bydd y digwyddiad hefyd yn trafod ein hymweliad Marchnad Allforio â Denmarc a Sweden a gynhelir ym mis Medi 2024.

Digwyddiadau tramor | Drupal (llyw.cymru)

Dyddiadau

26 Mehefin 2024, 10:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Dewch o hyd i gyfleoedd allforio ar gyfer eich busnes yn Nenmarc a Sweden.

Amodau arbennig

Open to all Welsh businesses with international growth ambitions. Not for intermediaries or suppliers of international trade services

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


07837590633
E-bost | Gwefan