[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i ddod yn fusnes Carbon Isel i Fusnesau Newydd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Wrthi’n sefydlu busnes newydd? Angen gwybod beth yw bod yn garbon isel a sut y gallai eich effeithio chi a’ch busnes?

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys yr A-Z o’r byd carbon isel ar gyfer busnesau newydd, fel y gallwch gynllunio ar gyfer bod yn sero net o’r cychwyn cyntaf ar eich taith tuag at sefydlu busnes newydd .

Dyddiadau

19 Mawrth 2024, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan