[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i Ddronau

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi wedi ystyried erioed sut all drôn gynorthwyo eich busnes? Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng petrodor (quadcopter) a drôn adenydd sefydlog (fixed wing)?

Bydd y gweithdy yn cynnwys:

 • Eglurhad o’r gwahaniaeth rhwng yr amrywiaeth o blatfform dronau. Pa un fyddai’n addas i anghenion eich busnes?
 • Trosolwg o gyfreithiau yn ymwneud â dronau (perchennog trwydded PFCO a hobïwyr) a’r Cod Drôn.
 • Trafod dronau/cerbydau erial di-griw (UAV’s) a’u defnydd posib er mwyn
  • tynnu lluniau a gwneud fideo ar gyfer yswiriant, gwerthiant a marchnata
  • rheoli cnydau a da byw
  • GIS
  • mapio terfynau
 • Efelychiad o hedfan drôn yn ogystal â chychwyn a phweru’r drôn, a rheoli’r camera.
 • Ffynonellau o wybodaeth bellach.
 • Dyfodol dronau a be all fod yn bosib.

 

Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio gofrestru ar un o’n gweithdai.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth yma yngl┼Ěn â phwy sy’n gymwys yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdy, cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.

Dyddiadau a lleoliadau

9 Ionawr 2020, 17:00 - 20:00
Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin, LL15 2LB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 16 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

16 Ionawr 2020, 17:00 - 20:00
Lamphey Court Hotel, Tenby, SA71 5NT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 16 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

23 Ionawr 2020, 17:00 - 20:00
Lantra, Builth Wells, LD2 3WY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 19 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

30 Ionawr 2020, 17:00 - 20:00
Llety Parc, Aberystwyth, SY23 3TL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 20 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

6 Chwefror 2020, 17:00 - 20:00
The Beaufort Inn, Raglan, NP15 2DY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 20 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan