[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i Dreth a Cadw Llyfrau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

A ydych chi'n canfod yn aml fod cadw cyfrifon yn achosi straen ac yn gymhleth? A ydych chi'n meddwl pam y mae mor bwysig ar gyfer eich busnes? Mae'r gweithdy hwn, sydd wedi'i ariannu'n llawn, wedi'i anelu at unig fasnachwyr a phartneriaethau masnachu sydd am gael dealltwriaeth well o bwysigrwydd cadw cyfrifon, gan gynnwys treth incwm, yswiriant gwladol a chadw cyfrifon.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno gan ymgynghorwyr busnes arbenigol, a bydd yn cwmpasu pynciau megis:
- Lwfansau personol
- Cyfrifo treth incwm ac yswiriant gwladol
- Treuliau busnes a ganiateir
- Ffurflenni treth ar ffurf fer
- Systemau cadw cofnodion i'ch helpu i gwblhau eich ffurflen dreth

Dyddiadau a lleoliadau

22 Hydref 2019, 09:15 - 13:15
Gwesty'r Brecon Castle, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

7 Tachwedd 2019, 09:15 - 13:15
Castell Aberteifi, Cardigan, SA43 1JA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Tachwedd 2019, 09:15 - 13:15
Llyfrgell Rhydaman, Ammanford, SA18 3DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Rhagfyr 2019, 09:15 - 13:15
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan