[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i Fodelu Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Cymraeg ar gael os oes angen.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn cyflwyno’r Canfas Model Busnes i chi - adnodd defnyddiol wrth lunio cynllun neu strategaeth fusnes.

Mae’r model yn cynnwys naw bloc adeiladu sylfaenol sy’n cwmpasu pedwar prif faes busnes: cwsmeriaid, cynnig, seilwaith a hyfywedd ariannol. Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy bob un ac yn dangos i chi sut i gymhwyso’r cysyniad at eich syniad busnes.

Beth fydd dan sylw yn y digwyddiad?

Wrth archwilio naw prif faes model busnes i archwilio’r arfer orau ar gyfer eich busnes, byddwch yn gadael gyda syniad o le gallwch wneud newidiadau bach, canolig a mawr yn eich model busnes i wella’r ffordd rydych chi'n gweithredu er mwyn gwneud y mwyaf o broffidioldeb a thwf cyflym.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy ar gyfer unrhyw un sydd eisiau ychwanegu strwythur i’ch cynllun busnes, drwy wneud y mwyaf o fodelu busnes. Mae'n addas ar gyfer busnesau ar fin dechrau ac sydd newydd ddechrau ym mhob sector a diwydiant.

Cefndir y siaradwr

Mae’r Hwb yn uno gydag Adeiladwr Busnes NatWest ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae Adeiladwr Busnes yn offeryn digidol sydd wedi’i ddylunio i roi’r cymorth cywir, ar yr adeg gywir i chi a’ch busnes.

P’un a ydych yn chwilio i ddilysu syniad, dod o hyd o gwsmeriaid newydd neu archwilio’r opsiynau cyllido sydd ar gael i chi, mae cymorth ar gael ar-lein 24/7, gan gynnwys modiwlau digidol, mynediad at gymuned ar-lein a digwyddiadau cyffredinol. Os ydych yn dal i fod yn y camau cychwynnol, neu eisiau tyfu, cymerwch eich camau nesaf yn hyderus.

Dyddiadau a lleoliadau

10 Tachwedd 2021, 12:00 - 13:00
Sesiwn ar-lein, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan