[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i Gynaliadwyedd (cwrs 3 diwrnod)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £150.00 - £250.00

Mae'r cwrs yma yn rhedeg dros 3 diwrnod llawn: 7, 14, 28 Hydref (9am - 5pm)

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno prif gysyniadau cynaliadwyedd y gellir eu rhoi ar waith mewn amrywiaeth o weithleoedd.  Mae'n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynaliadwyedd ar lefel ryngwladol (Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig) a lefel genedlaethol (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) ac yn edrych ar sut y gall rheolwyr a'r gweithlu fabwysiadu'r fframweithiau hyn i greu busnes cynaliadwy.

Gwneir defnydd helaeth o enghreifftiau penodol ac astudiaethau achos a dealltwriaeth o fframweithiau cynaliadwyedd a ddatblygwyd trwy gymhwyso a thrafod ymarferol.

I archebu eich lle cysylltwch â ni ar nwba@bangor.ac.uk 01248 382475

Dyddiadau a lleoliadau

7 Hydref 2019 - 28 Hydref 2019, 09:00 - 17:00
Bangor University, Bangor, LL57 2DG

Cost: O £150.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Academi Fusnes Gogledd Cymru
Bangor University
College Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
United Kingdom: Wales


01248 382475
E-bost | Gwefan