[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyno Projectau’n Effeithiol (Cwrs 3 diwrnod)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £0.00 - £250.00

Mae'r cwrs yma'n rhedeg dros 3 diwrnod llawn: 10, 17 & 24 Hydref 9am - 5pm

Canolbwyntir ar arferion allweddol a ddefnyddir i roi project ar waith hyd at ei gwblhau.  
Bydd y prosesau a'r technegau ar gyfer monitro a rheoli project yn cael eu hesbonio, a chaiff dealltwriaeth o'r technegau cynllunio ei datblygu trwy waith ymarferol a thrafodaeth. 
Mae hyn yn cynnwys: dulliau a thechnegau tracio a rheoli; integreiddio a chwmpasu, amserlennu, cost, risg, ansawdd a rheoli adnoddau; rheoli newid; adrodd ar dechnoleg a'i defnyddio; ymwneud â budd-ddeiliaid a'u cyfarfod; safbwyntiau contractwyr yn erbyn perchnogion; rheoli dogfennau; derbyn cynnyrch a chloi'r cymal / project.

 

I archebu eich lle cysylltwch â ni ar nwba@bangor.ac.uk 01248 382475

Dyddiadau a lleoliadau

10 Hydref 2019 - 24 Hydref 2019, 09:00 - 17:00
Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Cost: O £0.00

Gweld lleoliad

Termau

Trefnydd y digwyddiad

Academi Fusnes Gogledd Cymru
Bangor University
College Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
United Kingdom: Wales


01248 382475
E-bost | Gwefan